Trappstädning

Trappstädning är företagets kärnverksamhet! Vi är Stockholms (i särklass) mesta trappstädare. Vi städar över 5 000 trapphus – varje vecka! För att hålla samma höga kvalitet under hela året så använder vi oss av ett eget städsystem. Vår städsystem består först och främst av duktig och engagerad personal,  men det är även uppbyggt av rutiner, system för egenkontroll samt rätt utrustning för uppdraget. I utrustningen är elbilen den viktigaste komponenten som gör att vi alltid har med oss tillräckligt med moppar och material.

 

 


 

  • Duktig och engagerad personal
  • Ett genomarbetat system för trappstädning
  • Den senaste utrustningen för uppdraget
  • Rätt mängd utrustning (läs moppar)
  • Elbilar för transport av personal och utrustning